• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2016
08.24

Raport półroczny P 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE:

Czytaj więcej >>

2016
08.22

Raport bieżący nr 18/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem za I półrocze 2016 roku, Zarząd Emitenta w dniu 22.08.2016 r. podjął decyzję o zwiększeniu na dzień 30.06.2016 r. odpisu (...) Czytaj dalej

2016
06.21

Raport bieżący nr 17/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 21.06.2016 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 15.06.2016 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent (...) Czytaj dalej

2016
05.06

Raport kwartalny Q 1/2016

Czytaj więcej >>

2016
04.29

Raport bieżący nr 16/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 29.04.2016 r., Członków Rady Nadzorczej Emitenta do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ELKOP S.A. na kolejną kadencję, niniejszym (...) Czytaj dalej

2016
04.29

Raport bieżący nr 15/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 29.04.2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. wobec wygaśnięcia kadencji Rady Nadzorczej Emitenta, na mocy uchwał nr 16 – 20 ZWZ z dnia 29.04.2016 r. postanowiło o (...) Czytaj dalej

2016
04.29

Raport bieżący nr 14/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 29.04.2016 roku.

Załączniki:

2016
04.29

Raport bieżący nr 13/2016

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29.04.2016 roku:
Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. z siedzibą w (...) Czytaj dalej

2016
04.19

Raport bieżący nr 11/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 19.04.2016 r. w ramach umowy pożyczki z dnia 17.02.2016 r. Pożyczkobiorca – spółka DAMF Invest S.A. w Płocku KRS 0000392143 dokonała częściowego wcześniejszego zwrotu kwoty (...) Czytaj dalej

2016
04.14

Raport bieżący nr 10/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 5/2016
z dnia 30.03.2016 r. informuje, że w dniu 14.04.2016 r. do siedziby Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w (...) Czytaj dalej