• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2017
08.18

Raport bieżący nr 64/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2017 z dnia 02.05.2017 r. w sprawie wysokości wykupu Opcji Inwestycyjnych nabytych przez Emitenta, niniejszym informuje akcjonariuszy Spółki, iż zdarzenie opisane w (...) Czytaj dalej

2017
08.18

Raport bieżący nr 63/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 17.08.2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 955/2017 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami Spółki, w (...) Czytaj dalej

2017
08.08

Raport bieżący nr 62/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 08.08.2017 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 08.08.2017r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent (...) Czytaj dalej

2017
07.06

Raport bieżący nr 60/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 06.07.2017 roku.

Załączniki:

2017
07.06

Raport bieżący nr 59/2017

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 06.07.2017 roku:

Akcjonariusz: PATRO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w (...) Czytaj dalej

2017
06.30

Raport bieżący nr 58/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 30.06.2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na wniosek Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku równoległym 590.001 (...) Czytaj dalej

2017
06.20

Raport bieżący nr 55/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 20.06.2017 roku.

Załączniki:

2017
06.20

Raport bieżący nr 54/2017

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20.06.2017 roku:

Akcjonariusz: PATRO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w (...) Czytaj dalej

2017
06.13

Raport bieżący nr 52/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 13.06.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2017
06.09

Raport bieżący nr 51/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 09.06.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Złote Inwestycje I Sp. z o.o., w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do (...) Czytaj dalej