• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2018
12.14

Raport bieżący nr 88/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku informuje, że w dniu 14.12.2018 r. zwarł jako pożyczkodawca umowę pożyczki pieniężnej ze spółką ATLANTIS SE w Płocku KRS 0000728463 jako pożyczkobiorcą.

Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 14.12.2018 r. jest (...) Czytaj dalej

2018
12.14

Raport bieżący nr 87/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 14.12.2018 r. Emitent jako Pożyczkobiorca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku KRS 0000657016, jako Pożyczkodawcą.

Na mocy Umowy z dnia (...) Czytaj dalej

2018
12.14

Raport bieżący nr 86/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2017 z dnia 03.11.2017 r., w sprawie zawarcia Umowy pożyczki z dnia 03.11.2017 r. przez Emitenta jako Pożyczkodawcę oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2018 z dnia (...) Czytaj dalej

2018
12.11

Raport bieżący nr 84/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2017 z dnia 03.11.2017 r.,
w sprawie zawarcia Umowy pożyczki z dnia 03.11.2017 r. przez Emitenta jako Pożyczkodawcę ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku KRS (...) Czytaj dalej

2018
12.07

Raport bieżący nr 83/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 18.01.2019 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego (...) Czytaj dalej

2018
12.07

Raport bieżący nr 82/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu ELKOP S.A. z ELKOP1 Polska Akciová společnost.

W łączeniu wezmą udział:

1. Spółka przejmująca (...) Czytaj dalej

2018
12.07

Raport bieżący nr 81/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym w nawiązaniu do prowadzonej przez Emitenta procedury łączenia ze spółką ELKOP1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska na podstawie Planu Połączenia z dnia 30.11.2017 r. (...) Czytaj dalej

2018
11.22

Raport bieżący nr 79/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 19.12.2018 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (...) Czytaj dalej

2018
11.22

Raport bieżący nr 78/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.11.2018 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie o zwołanie Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

„Jako akcjonariusz Spółki (...) Czytaj dalej

2018
11.19

Raport bieżący nr 77/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 19.11.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej