• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2016
12.01

Raport bieżący nr 22/2016

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie zawiadamia o zwołaniu na dzień 28.12.2016 r. na godzinę 14:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego (...) Czytaj dalej

2016
11.08

Raport kwartalny Q 3/2016

Czytaj więcej >>

2016
10.25

Raport bieżący nr 21/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 25.10.2016 r., wybrała podmiot MARCIN GRZYWACZ AUDYT DORADZTWO SZKOLENIA, z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 35 lok. 89, 02-672 Warszawa, (...) Czytaj dalej

2016
10.13

Raport bieżący nr 20/2016

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 13.10.2016 r. zwarł jako pożyczkodawca umowę pożyczki pieniężnej ze spółką DAMF INVEST S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ jako pożyczkobiorcą.

Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia (...) Czytaj dalej

2016
09.30

Raport bieżący nr 19/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, w nawiązaniu do raportu nr 3/2016 z dnia 17.02.2016 r., informuje, iż w dniu 30.09.2016 r. Emitent zawarł z Pożyczkobiorcą spółką DAMF Invest S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ Aneks do Umowy pożyczki z dnia (...) Czytaj dalej

2016
08.24

Raport półroczny P 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE:

Czytaj więcej >>

2016
08.22

Raport bieżący nr 18/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem za I półrocze 2016 roku, Zarząd Emitenta w dniu 22.08.2016 r. podjął decyzję o zwiększeniu na dzień 30.06.2016 r. odpisu (...) Czytaj dalej

2016
06.21

Raport bieżący nr 17/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 21.06.2016 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 15.06.2016 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent (...) Czytaj dalej

2016
05.06

Raport kwartalny Q 1/2016

Czytaj więcej >>

2016
04.29

Raport bieżący nr 16/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 29.04.2016 r., Członków Rady Nadzorczej Emitenta do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ELKOP S.A. na kolejną kadencję, niniejszym (...) Czytaj dalej