• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2017
02.22

Raport bieżący nr 11/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 22.02.2017 r. do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Marianny Patrowicz z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ELKOP S.A. Rezygnacja Pani Marianny Patrowicz została złożona ze (...) Czytaj dalej

2017
02.17

Raport bieżący nr 10/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 17.02.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania (...) Czytaj dalej

2017
02.08

Raport bieżący nr 9/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 08.02.2017 r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałę w przedmiocie zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta.

Zarządu Krajowego Depozytu (...) Czytaj dalej

2017
01.23

Raport bieżący nr 8/2017

Zarząd Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2017.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2017 w następujących datach:

Jednostkowy raport za I (...) Czytaj dalej

2017
01.17

Raport bieżący nr 7/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 7/2017 z dnia 17.01.2017 r.

W wyniku omyłki technicznej do raportu nr 7/2017 opublikowanego przez Emitenta w dniu 17.01.2017 r. (...) Czytaj dalej

2017
01.17

Raport bieżący nr 7/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 17.01.2017 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy (...) Czytaj dalej

2017
01.16

Raport bieżący nr 6/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 16.01.2017 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o dokonaniu przez osobę (...) Czytaj dalej

2017
01.16

Raport bieżący nr 5/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 16.01.2017 r. do Spółki wpłynęło cztery zawiadomienia złożone przez czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o (...) Czytaj dalej

2017
01.13

Raport bieżący nr 4/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 13.01.2017 r. do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia o transakcjach osób blisko związanych, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanych (...) Czytaj dalej

2017
01.13

Raport bieżący nr 3/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 13.01.2017 r. do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia:

1. Spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 13.01.2017 r. w sprawie zmiany posiadania akcji Emitenta z bezpośredniej na (...) Czytaj dalej