• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2018
07.12

Raport bieżący nr 38/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 12.07.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2018
07.12

Raport bieżący nr 37/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 12.07.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o (...) Czytaj dalej

2018
07.12

Raport bieżący nr 36/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 12.07.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów (...) Czytaj dalej

2018
07.05

Raport bieżący nr 35/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 05.07.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2018
06.26

Raport bieżący nr 34/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2017 opublikowanego dnia 03.11.2017 r., oraz raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 10.04.2018 r. niniejszym informuje, że w dniu 26.06.2018 r. Pożyczkobiorca spółka Patro (...) Czytaj dalej

2018
06.26

Raport bieżący nr 33/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 26.06.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2018
06.26

Raport bieżący nr 32/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 26.06.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o (...) Czytaj dalej

2018
06.26

Raport bieżący nr 31/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 26.06.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów (...) Czytaj dalej

2018
06.25

Raport bieżący nr 30/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że w dniu 25.06.2018 r. zwarł jako pożyczkodawca umowę pożyczki pieniężnej ze spółką RESBUD SE w Płocku _KRS 0000719570_ jako pożyczkobiorcą.

Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 25.06.2018 r. jest (...) Czytaj dalej

2018
06.25

Raport bieżący nr 29/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że w dniu 25.06.2018r. zwarł jako pożyczkodawca ze spółką RESBUD SE w Płocku _KRS 0000719570_ jako pożyczkobiorcą Aneks do umowy pożyczki pieniężnej z dnia 07.03.2018r. o zawarciu której Emitent informował (...) Czytaj dalej