• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2020
03.24

Raport bieżący nr 13/2020

Zarząd ELKOP SE w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.03.2020 r.

Załączniki:

2020
03.24

Raport bieżący nr 12/2020

Zarząd ELKOP SE w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24.03.2020 r.

Akcjonariusz: PATRO INVEST OÜ, Tallinn, Estonia
Liczba (...) Czytaj dalej

2020
03.06

Raport bieżący nr 11/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 05.02.2020 r. niniejszym informuje, że Emitent zakończył negocjacje z potencjalnym inwestorem zainteresowanym zakupem nieruchomości Spółki w Chorzowie. Emitent informuje, (...) Czytaj dalej

2020
03.06

Raport bieżący nr 10/2020

Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 06.03.2019 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla (...) Czytaj dalej

2020
02.26

Raport bieżący nr 9/2020

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 24 marca 2020 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku _09-402_ przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu (...) Czytaj dalej

2020
02.25

Raport bieżący nr 8/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.02.2019 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Patro Invest OÜ o zwołanie Walnego Zgromadzenia w trybie art. 400 § 1 ksh przez Zarząd Emitenta, w najbliższym możliwym terminie (...) Czytaj dalej

2020
02.07

Raport bieżący nr 7/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 6 lutego 2020 r. otrzymał od rzeczoznawców majątkowych, sporządzone na zlecenie Emitenta wyceny nieruchomości inwestycyjnych stanowiących własność Spółki.

Emitent informuje, (...) Czytaj dalej

2020
02.05

Raport bieżący nr 6/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 5 lutego 2020 r. odbył spotkanie
z pełnomocnikiem podmiotu zainteresowanego nabyciem nieruchomości Spółki w Chorzowie.

Emitent informuje, że na obecnym etapie potencjalny (...) Czytaj dalej

2020
01.30

Raport bieżący nr 5/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2020 z dnia 29.01.2020 r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 5/2020 z dnia 30.01.2020 roku, informuje iż doszedł do porozumienia z inwestorem zainteresowanym nabyciem od (...) Czytaj dalej

2020
01.30

Raport bieżący nr 5/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2020 z dnia 29.01.2020 r. informuje, że doszedł do porozumienia z inwestorem zainteresowanym nabyciem od Emitenta nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym przy ul. Gen. (...) Czytaj dalej