• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2019
05.31

Raport bieżący nr 16/2019

Zarząd ELKOP SE w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2019 r. na godzinę 11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku _09-402_ przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego (...) Czytaj dalej

2019
05.16

Raport kwartalny Q 1/2019

WYBRANE DANE FINANSOWE:

Czytaj więcej >>

2019
05.13

Raport bieżący nr 15/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2019 roku informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego (...) Czytaj dalej

2019
05.10

Raport bieżący nr 14/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, iż w dniu 10 maja 2019 r. powziął wiedzę w przedmiocie wydania przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Uchwały Nr 0238/2019 z dnia 09 maja 2019 r. dotyczącej zmiany (...) Czytaj dalej

2019
04.19

Raport bieżący nr 13/2019

Zarząd ELKOP SE _Emitent_ z siedzibą w Płocku, niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 19.04.2019 r. rejestracji połączenia Emitenta uprzednio działającego jako spółka akcyjna prawa polskiego pod firmą ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy (...) Czytaj dalej

2019
04.03

Raport bieżący nr 12/2019

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku, w uzupełnieniu raportu rocznego za rok 2018 opublikowanego w dniu
5 marca 2019 r. w zakresie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki zawartego na stronie 6 Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2018, (...) Czytaj dalej

2019
03.05

Raport roczny R 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE:

Czytaj więcej >>

2019
03.01

Raport bieżący nr 11/2019

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki pracami nad raportem okresowym za 2018 rok, którego publikacja przewidziana została na dzień 05.03.2019 r., Zarząd Emitenta w dniu 01.03.2019 (...) Czytaj dalej

2019
02.19

Raport bieżący nr 10/2019

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku informuje, że w dniu 19.02.2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę
o powołaniu z dniem 01.03.2019 r., Panią Annę Kajkowską na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ELKOP S.A.

Życiorys zawodowy:
(...) Czytaj dalej

2019
02.04

Raport bieżący nr 9/2019

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 18.01.2019 roku, które kontynuowane było po przerwie w dniu 04.02.2019 (...) Czytaj dalej