• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2020
08.06

Raport bieżący nr 35/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku, w związku z trwająca procedurą połączenia Spółki ze spółką DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku zgodnie z Planem Połączenia z dnia 30.04.2020 r. oraz zwołanym na dzień 18 sierpnia 2020 r. Zwyczajnym (...) Czytaj dalej

2020
08.06

Raport bieżący nr 34/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku, w związku z trwająca procedurą połączenia Spółki ze spółką DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku zgodnie z Planem Połączenia z dnia 30.04.2020 r. oraz zwołanym na dzień 18 sierpnia 2020 r. Zwyczajnym (...) Czytaj dalej

2020
08.03

Raport bieżący nr 33/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku, niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 504 ksh po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ELKOP SE z siedzibą
w Płocku jako Spółką Przejmującą ze spółką DAMF Inwestycje (...) Czytaj dalej

2020
07.22

Raport bieżący nr 30/2020

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 sierpnia 2020 r., w załączeniu przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z (...) Czytaj dalej

2020
07.20

Raport bieżący nr 29/2020

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 18 sierpnia 2020 r. na godzinę 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku _09-402_ przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu (...) Czytaj dalej

2020
07.17

Raport bieżący nr 28/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku, niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 504 ksh po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ELKOP SE z siedzibą w Płocku jako Spółką Przejmującą ze spółką DAMF Inwestycje S.A. z (...) Czytaj dalej

2020
06.29

Raport kwartalny Q 1/2020

WYBRANE DANE FINANSOWE:

Czytaj więcej >>

2020
06.29

Raport bieżący nr 27/2020

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 29.06.2020 r. Emitent przekaże do publicznej wiadomości skorygowane skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2020 roku.

Korekta sprawozdania finansowego za pierwszy (...) Czytaj dalej

2020
06.24

Raport roczny R 2019

Czytaj więcej >>

2020
06.24

Raport bieżący nr 26/2020

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 24.06.2020 r. Emitent przekaże do publicznej wiadomości skorygowane sprawozdanie finansowe za rok 2019 wraz z raportem Biegłego Rewidenta do skorygowanego sprawozdania finansowego (...) Czytaj dalej