• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2019
04.03

Raport bieżący nr 12/2019

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku, w uzupełnieniu raportu rocznego za rok 2018 opublikowanego w dniu
5 marca 2019 r. w zakresie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki zawartego na stronie 6 Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2018, (...) Czytaj dalej

2019
03.05

Raport roczny R 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE:

Czytaj więcej >>

2019
03.01

Raport bieżący nr 11/2019

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki pracami nad raportem okresowym za 2018 rok, którego publikacja przewidziana została na dzień 05.03.2019 r., Zarząd Emitenta w dniu 01.03.2019 (...) Czytaj dalej

2019
02.19

Raport bieżący nr 10/2019

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku informuje, że w dniu 19.02.2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę
o powołaniu z dniem 01.03.2019 r., Panią Annę Kajkowską na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ELKOP S.A.

Życiorys zawodowy:
(...) Czytaj dalej

2019
02.04

Raport bieżący nr 9/2019

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 18.01.2019 roku, które kontynuowane było po przerwie w dniu 04.02.2019 (...) Czytaj dalej

2019
02.04

Raport bieżący nr 8/2019

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 18.01.2019 r., które kontynuowane było po przerwie w dniu 04.02.2019 (...) Czytaj dalej

2019
01.31

Raport bieżący nr 7/2019

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2019 roku informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu (...) Czytaj dalej

2019
01.28

Raport bieżący nr 6/2019

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.01.2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 47/2019 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami Spółki, w (...) Czytaj dalej

2019
01.23

Raport bieżący nr 5/2019

Zarząd Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2019 w następujących datach:

Jednostkowy raport za I kwartał (...) Czytaj dalej

2019
01.21

Raport bieżący nr 4/2019

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 21.01.2019 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 21.01.2019 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent (...) Czytaj dalej