• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2017
12.15

Raport bieżący nr 77/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, niniejszym po raz drugi zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu ELKOP S.A. z ELKOP1 Polska Akciová společnost.
W łączeniu wezmą udział:
1. Spółka przejmująca – (...) Czytaj dalej

2017
12.12

Raport bieżący nr 76/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie rekomendacji wydanej przez Komitet Audytu ELKOP S.A. na posiedzeniu w dniu 12.12.2017 r., wybrała podmiot Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia, z (...) Czytaj dalej

2017
11.30

Raport bieżący nr 75/2017

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie zawiadamia o zwołaniu na dzień 03.01.2018 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego (...) Czytaj dalej

2017
11.30

Raport bieżący nr 74/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, niniejszym po raz pierwszy zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu ELKOP S.A. z ELKOP1 Polska Akciová společnost.

W łączeniu wezmą udział:

1. Spółka przejmująca (...) Czytaj dalej

2017
11.30

Raport bieżący nr 73/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 68/2017 z dnia 29.09.2017r. oraz nr 69/2017 z dnia 10.10.2017r. niniejszym informuje, że w dniu 30.11.2017r. nastąpiło uzgodnienie planu połączenia Emitenta ze spółką: (...) Czytaj dalej

2017
11.09

Raport kwartalny Q 3/2017

Czytaj więcej >>

2017
11.03

Raport bieżący nr 72/2017

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 03.11.2017 r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku _KRS 0000657016, NIP: 7743232326, Regon: 366271379_, jako (...) Czytaj dalej

2017
10.31

Raport bieżący nr 71/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem okresowym za 3Q2017 r., Zarząd Emitenta w dniu 31.10.2017 r. podjął decyzję o zwiększeniu na dzień 30.09.2017 r. odpisu z (...) Czytaj dalej

2017
10.20

Raport bieżący nr 70/2017

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 20.10.2017 r. postanowiła o powołaniu Komitetu Audytu w następującym składzie:
Pan Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
Pani Martyna (...) Czytaj dalej

2017
10.10

Raport bieżący nr 69/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu raportu bieżącego nr 68/2017 z dnia 29.09.2017 r. informuje, że w dniu 10.10.2017 r. powziął informację o rejestracji podmiotu zależnego w którego kapitale oraz ogólnej liczbie głosów Emitent (...) Czytaj dalej