• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2017
10.10

Raport bieżący nr 69/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu raportu bieżącego nr 68/2017 z dnia 29.09.2017 r. informuje, że w dniu 10.10.2017 r. powziął informację o rejestracji podmiotu zależnego w którego kapitale oraz ogólnej liczbie głosów Emitent (...) Czytaj dalej

2017
09.29

Raport bieżący nr 68/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 29.09.2017 r. powziął zamiar uzyskania statusu Spółki Europejskiej _societas europaea – SE_ dla Emitenta w rozumieniu Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów (...) Czytaj dalej

2017
09.21

Raport bieżący nr 67/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że z dniem 21.09.2017 r. w życie weszła uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.06.2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w związku ze złożoną przez (...) Czytaj dalej

2017
08.23

Raport bieżący nr 65/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą Chorzowie niniejszym zwraca się do akcjonariuszy Spółki z prośbą o dostosowanie stanu akcji Emitenta na ich rachunkach papierów wartościowych celem zminimalizowania ryzyka niedojścia do skutku procedury scalenia akcji (...) Czytaj dalej

2017
08.23

Raport półroczny P 2017

Czytaj więcej >>

2017
08.18

Raport bieżący nr 64/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2017 z dnia 02.05.2017 r. w sprawie wysokości wykupu Opcji Inwestycyjnych nabytych przez Emitenta, niniejszym informuje akcjonariuszy Spółki, iż zdarzenie opisane w (...) Czytaj dalej

2017
08.18

Raport bieżący nr 63/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 17.08.2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 955/2017 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami Spółki, w (...) Czytaj dalej

2017
08.08

Raport bieżący nr 62/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 08.08.2017 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 08.08.2017r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent (...) Czytaj dalej

2017
07.06

Raport bieżący nr 60/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 06.07.2017 roku.

Załączniki:

2017
07.06

Raport bieżący nr 59/2017

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 06.07.2017 roku:

Akcjonariusz: PATRO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w (...) Czytaj dalej