2005
07.28

Pełna treść raportu okresowego za II kwartał 2005 roku w załączonych plikach.

Załączniki:

2005
07.12

UNI-PL 19/2005

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie informuje, że Rada Nadzorcza Uchwałą nr V/2/2005, w wyniku tajnego głosowania postanowiła powierzyć funkcje:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Tomasz, Michał Jochim,
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (...) Czytaj dalej

2005
07.05

UNI-PL 18/2005

Uzupełnienie oświadczenia o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.

Załączniki:

2005
07.04

Zarząd Spółki PEPW ELKOP przekazuje do publicznej wiadomości, że ogólna liczba głosów uprawnionych,która wzięła udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2005 roku wyniosła 197 781 głosów.
Akcjonariuszami posiadajacymi co najmniej 5 % ogólnej (...) Czytaj dalej