2008
05.30

RB 43/2008

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP w Chorzowie informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr VI/9/2008 z dnia 29 maja 2008 roku powołała w skład Zarządu Panią Gabrielę Derecką – jako członka Zarządu Spółki ELKOP S.A.
Pani Gariela Derecka ma 36 lat, (...) Czytaj dalej

2008
05.26

RB 42/2008

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 26.05.2008 roku , że w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłych Członek Rady Nadzorczej zbył w dniach 15.05.2008- 21.05.2008 roku 6 362 089 szt ( słownie (...) Czytaj dalej

2008
05.21

RB 41/2008

Zarząd PE ELKOP S.A informuje , że zgodnie z § 12 Regulaminu Giełdy oraz § 47 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego , Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 20 maja 2008 roku podała informacje dotyczące notowania praw poboru akcji serii C (...) Czytaj dalej

2008
05.15

RB 40/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 12 maja został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny spółki Elkop SA dotyczący 1 287 832 000 szt akcji serii C z prawem poboru o wartości 0,01 zł każda (...) Czytaj dalej

2008
05.14

QSr /2008

Skonsolidowany raport kwartalny (I kw.).

Załączniki: