2008
08.26

RB 68/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości,że w dniu 25 sierpnia 2008 roku otrzymał podpisaną umowę pomiędzy BIPROMET S.A.. z siedzibą w Katowicach a Emitentem.

Temat umowy: „Wykonanie robót elektromontażowych dla instalacji odpylania strony (...) Czytaj dalej

2008
08.26

RB 67/2008

PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości, że z dniem 31.08.2008 roku rozwiązuje umowę o pełnienie funkcji animatora z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. (...) Czytaj dalej

2008
08.13

QSr /2008

Skonsolidowany raport kwartalny (II kw.).

Załączniki: