• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2011
08.31

PSr /2011

Skonsolidowany raport półroczny 2011 r.

Zawartość raportu w załącznikach:

2011
08.29

RB 36/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu [29]08.2011r.. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Fon S.A. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu (...) Czytaj dalej