2014
07.17

RB 44/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 17.07.2014 r., do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany (...) Czytaj dalej

2014
07.17

RB 43/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 17.07.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko (...) Czytaj dalej

2014
07.17

RB 42/2014

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 17.07.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko (...) Czytaj dalej

2014
07.09

RB 41/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2014 z dnia 14.05.2014 r. informuje, że w dniu 09.07.2014 r. spółka DAMF Invest S.A. w Płocku dokonała spłaty zaciągniętej Umową z dnia 14.05.2014 r. pożyczki pieniężnej (...) Czytaj dalej

2014
07.02

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 02.07.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka (...) Czytaj dalej

2014
07.02

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 02.07.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka (...) Czytaj dalej

2014
07.02

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 02.07.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka (...) Czytaj dalej