2015
11.06

Raport bieżący nr 39/2015

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 16.11.2015 r. na godzinę 10:00.

Emitent wyjaśnia, że odwołanie Nadzwyczajnego Walnego (...) Czytaj dalej

2015
11.06

Raport kwartalny Q 3/2015

ZAWARTOŚĆ RAPORTU:

  (...) Czytaj dalej

2015
11.04

Raport bieżący nr 37/2015

Zarząd ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie zawiadamia, że w dniu 04.11.2015 r. do spółki wpłynęło pismo akcjonariusza spółki DAMF Invest S.A. w Płocku zawierające informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 399 (...) Czytaj dalej

2015
11.03

Raport bieżący nr 36/2015

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że dniu 02.11.2015 r. do spółki wpłynęło pismo biegłego rewidenta Pani Małgorzaty Jurga zawierające informacje dodatkowe do opinii biegłego z badania Planu Podziału, opublikowanej przez (...) Czytaj dalej