• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2018
12.07

Raport bieżący nr 82/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu ELKOP S.A. z ELKOP1 Polska Akciová společnost.

W łączeniu wezmą udział:

1. Spółka przejmująca (...) Czytaj dalej

2018
12.07

Raport bieżący nr 81/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym w nawiązaniu do prowadzonej przez Emitenta procedury łączenia ze spółką ELKOP1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska na podstawie Planu Połączenia z dnia 30.11.2017 r. (...) Czytaj dalej