• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2008
01.09

RB 3/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje,że w dniu 8 stycznia 2008 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa z dnia 21.12.2007 roku pomiędzy Emitentem a Domem Maklerskim POLONIA NET S.A. z siedzibą w Krakowie.
Przedmiot umowy: Wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem publicznej oferty nowej emisji akcji serii C Emitenta realizowanej w trybie prawa poboru, nowej emisji akcji Emitenta z wyłączeniem prawa poboru serii D oraz wprowadzeniem akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym-GPW w Warszawie S.A.