• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2008
04.11

RB 5/2008

Korekta dotyczy zmiany podstawy prawnej nadanego raportu.

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje,że w dniu 9 stycznia 2008 roku do Spółki wpłynęła podpisana umowa pomiędzy Emitentem a KWK Budryk S.A. w Ornontowicach z dnia 27 grudnia 2007 roku.
Przedmiot umowy:Wykonanie robót elektromontażowych dla zadania-„Adaptacja hali magazynowej na boksy warsztatowe dla kopalnianych oddziałów dołowych -w obiekcie warsztatowo-magazynowym-nawa III na Zakładzie Głównym KWK Budryk S.A.
Termin zakończenia robót:do dnia 30.06.2008 roku.
Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy:188 000,00 zł.
Do faktur doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22 %.