• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2008
04.17

RB-W 36/2008

W uzupełnieniu raportu rocznego jednostkowego za 2007 rok nadanego w dniu 18 marca 2008 roku oraz raportu skonsolidowanego za rok 2007 nadanego w dniu 4 kwietnia 2008 roku PE ELKOP przesyła ponownie opinie i raporty biegłego rewidenta (jednostkowe i skonsolidowane) zawierające wymagane podpisy osób sporządzających powyższe dokumenty.

Załączniki: