• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2008
07.21

RB 64/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości,że w dniu 21 lipca 2008 roku otrzymał podpisaną w dniu 09.07.2008 roku umowę pomiędzy IMS STALSERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy a Emitentem.
Temat umowy: ” Wykonanie linii kablowej SN od złącza kablowego do rozdzielnicy SN w zakładzie JMS Stalserwis w Gliwicach przy ul. Gaudiego”
Termin wykonania umowy: 31.07.2008 r.
Wynagrodzenie: 56 448,00 zł netto zostanie powiększone o należny podatek VAT.