• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2008
12.23

RB 78/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że w dniu 23 grudnia 2008 roku dokonał zapisu w ramach którego Emitent nabył 170.000,00 akcji spółki Bumech S.A. z siedzibą w Tychach oferowanych w ofercie publicznej.
Cena nabycia 1 akcji wynosi 13,60 zł, zaś wartość całego nabywanego pakietu akcji wynosi 2.312.00,00 PLN. Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 170.000,00 PLN. Źródłem finansowania zakupu aktywów są środki własne Emitenta.
Emitent traktuje akcje Bumech S.A. jako długoterminową inwestycję kapitałową.