• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2009
01.21

RB 8/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że w dniu 26 stycznia 2009 r. otrzymał od Pani Elżbiety Sjöblom pismo, zawiadamiające , że w wyniku podwyższenia kapitału Elkop SA spadł jej udział poniżej 5% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy . Przed podwyższeniem kapitału Pani Elżbieta Sjöblom posiadała 5,73% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.