• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2010
06.19

RB 30/2010

Zarząd Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Elkop S.A. („Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2010 roku:

1.Mariusz Patrowicz -4.666.463 głosów stanowiących 54,59% głosów na Zgromadzeniu i 13,21 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

2.Piotr Zalitacz -1.120.000 głosów stanowiących 13,10% głosów na Zgromadzeniu i 3,17% głosów w ogólnej liczbie głosów.

3.Roman Trębacz-551.952 głosy stanowiące 6,46% głosów na Zgromadzeniu i 1,56% głosów w ogólnej liczbie głosów.

4. AEK CAPITAL VENTURES SP.ZOO -480.194 głosy stanowiące 5,62% głosów na Zgromadzeniu i 1,36% głosów w ogólnej liczbie głosów.

5.Mirosław Szmal-430.380 głosów stanowiących 5,03% głosów na Zgromadzeniu i 1,22% głosów w ogólnej liczbie głosów.