• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2017
08.23

Raport bieżący nr 65/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą Chorzowie niniejszym zwraca się do akcjonariuszy Spółki z prośbą o dostosowanie stanu akcji Emitenta na ich rachunkach papierów wartościowych celem zminimalizowania ryzyka niedojścia do skutku procedury scalenia akcji zgodnie z treścią uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 06.07.2017 r.

Zarząd wyjaśnia, że celem powstania możliwie niewielkiej ilości tzw. niedoborów scaleniowych, liczba akcji na rachunkach każdego z akcjonariuszy powinna być równa jedno lub wielokrotności liczby 5.

Zarząd informuje, również że w związku z procedurą scalenia akcji Spółki w okresie od dnia 25.08.2017 r. do dnia 06.09.2017 r. obrót akcjami Emitenta będzie zawieszony, celem umożliwienia przeprowadzenia procedury scalenia akcji Spółki przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wobec powyższego Zarząd zwraca się do dostosowanie stanu akcji Spółki na rachunkach do końca sesji giełdowej w dniu 24.08.2017 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu