• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2017
10.20

Raport bieżący nr 70/2017

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 20.10.2017 r. postanowiła o powołaniu Komitetu Audytu w następującym składzie:
Pan Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
Pani Martyna Patrowicz – Członek Komitetu Audytu
Pan Damian Patrowicz – Członek Komitetu Audytu

Emitent informuje, że dotychczas zadania Komitetu Audytu były powierzone całemu składowi Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu