• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2018
04.16

Raport bieżący nr 9/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w związku z treścią Zarządzenia Zastępczego Wojewody Śląskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy NR NPII.4131.4.58.2018 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 28 marca 2018 r. pod pozycją 1956 zmianie uległy dane adresowe siedziby Spółki.

Emitent informuje, że dotychczasową nazwą ulicy przy której mieści się siedziba spółki była
ulica Józefa Maronia, której aktualnie nadano nazwę ulicy Kurta Aldera.

Wobec powyższego Emitent informuje, że aktualny adres siedziby Spółki brzmi następująco:
ELKOP S.A.
ul. Kurta Aldera 44
41-506 Chorzów

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu