• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2018
11.22

Raport bieżący nr 79/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 19.12.2018 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonywane jest na wniosek uprawnionego akcjonariusza
o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 78/2018 z dnia 22.11.2018r.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu