• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2019
02.04

Raport bieżący nr 8/2019

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 18.01.2019 r., które kontynuowane było po przerwie w dniu 04.02.2019 roku:

Akcjonariusz: PATRO INVEST OÜ, Tallinn, Estonia
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 319.100.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 319.100.000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 32,39 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 100 %

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu