• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2019
04.03

Raport bieżący nr 12/2019

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku, w uzupełnieniu raportu rocznego za rok 2018 opublikowanego w dniu
5 marca 2019 r. w zakresie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki zawartego na stronie 6 Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2018, niniejszym w załączeniu przekazuje oświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie dokonanej oceny sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym w formie odrębnego dokumentu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu