• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2019
05.10

Raport bieżący nr 14/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, iż w dniu 10 maja 2019 r. powziął wiedzę w przedmiocie wydania przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Uchwały Nr 0238/2019 z dnia 09 maja 2019 r. dotyczącej zmiany wartości nominalnej akcji spółki na walutę euro, bez zmiany ogólnej liczby akcji.

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ELKOP SE, postanowił dokonać w dniu 14 maja 2019 r. w systemie depozytowym zmiany wartości nominalnej akcji tej spółki oznaczonych kodem PLELKOP00013 z kwoty 7,00 PLN _siedem złotych_ na kwotę 1,60 EUR _jeden euro sześćdziesiąt eurocentów_ każda.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu