• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2019
08.12

Raport bieżący nr 27/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.08.2019 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Patro Invest OÜ o zwołanie Walnego Zgromadzenia w trybie art. 400 § 1 ksh oraz umieszczenie
w jego porządku obrad następujących spraw:‬
a. Obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
b. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje kompletną treść wniosku akcjonariusza.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu