• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2020
06.29

Raport bieżący nr 27/2020

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 29.06.2020 r. Emitent przekaże do publicznej wiadomości skorygowane skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2020 roku.

Korekta sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał 2020 roku jest konsekwencją korekty sprawozdania finansowego spółki za 2019 rok opublikowanego w dniu 24 czerwca 2020 roku, a informacje o zakresie danych podlegających korekcie ujętych w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok opublikowane zostały raportem bieżącym nr 26/2020 z dnia 24.06.2020 roku.

Dane finansowe sprawozdania za pierwszy kwartał 2020 roku, które uległy zmianie zostały wyszczególnione
w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu