• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2013
01.16

RB 2/2013

Zarząd ELKOP S. A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 16.01.2013r. wybrała podmiot POLINVEST – AUDIT Sp. z o.o. w Krakowie, jako podmiot, który przeprowadzi badanie skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres 2012 roku oraz pierwszego półrocza 2013 roku.

POLINVEST – AUDIT Sp. z o.o. ma swoją siedzibę w Krakowie przy ul. Łukaszewicza 1 oraz wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 1806.

Emitent nie korzystał z usług wybranego podmiot w przeszłości.
Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.