• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2005
05.24

Zgodnie z § 93 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji nieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 49, poz.463) Zarząd Spółki PEPW ELKOP przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2004.

Załączniki: