• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2005
11.21

UNI-PL 24/2005

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie informuje, że w dniu 16 listopada 2005 roku została zawarata znacząca dla emitenta umowa.Umowę zawarto z ABB Sp.z o.o.z siedzibą w Warszawie.Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia oraz wykonanie robót instalacyjno-montażowych, związanych z modernizacją części elektrycznej maszyny wyciągowej.Termin realizacji zadania:luty 2006.
Cena ryczałtowa za przemiot umowy wynosi:394 000,00 zł.Do ceny zostanie doliczony podatek VAT.