• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2006
07.24

UNI-PL 13/2006

W ślad za raportem nr 9/2006 dotyczącym Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad zawarciem układu z wierzycielami, Zarząd Spółki PEPW ELKOP przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 21 lipca 2006 roku układ z wierzycielami został zawarty.Natomiast na dzień 5 września 2006 roku wyznaczone zostało posiedzenie Sądu Rejonowego w Katowicach w celu zatwierdzenia układu.