• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2006
12.01

UNI-PL 65/2006

Zarząd Spółki PEPW ELKOP SA informuje, iż Spółka zawarła umowę z Grupą Gumułka – Audyt Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach na wykonanie badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006 ( zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr VI/13/2006 roku).