• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2006
12.12

UNI-PL 67/2006

Zarząd Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Przemysłu Węglowego ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu projekty uchwał skierowane pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. zwołanego na dzień 20 grudnia 2006 roku na godz.10.00 w siedzibie Spółki.

Załączniki: