• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2007
07.16

RB 60/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości,że w wyniku operacji w dniu 6 lipca 2007 roku przydziału akcji serii B emitenta w ramach wykonywania prawa poboru, po dokonaniu rejestracji przez KDPW praw do akcji serii B :
1. Członek Rady Nadzorczej PE ELKOP S.A. posiada 44 097 PDA akcji serii B,
2. Członek Rady Nadzorczej PE ELKOP S.A. posiada 280 000 PDA akcji serii B,
3. Członek Zarządu PE ELKOP S.A. posiada 30 303 PDA akcji serii B.