• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2018
09.07

Raport bieżący nr 54/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 07.09.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2018
09.07

Raport bieżący nr 53/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.09.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie
w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o (...) Czytaj dalej

2018
09.07

Raport bieżący nr 52/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.09.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów (...) Czytaj dalej

2018
09.07

Raport bieżący nr 51/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.09.2018 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień (...) Czytaj dalej

2018
09.05

Raport bieżący nr 50/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2018 z dnia 07.03.2018 r. i raportu bieżącego nr 29/2018 z dnia 25.06.2018 r. w sprawie zawartej przez Emitenta Umowy pożyczki pieniężnej jako pożyczkodawcą ze spółką (...) Czytaj dalej

2018
08.31

Raport bieżący nr 49/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 31.08.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2018
08.27

Raport bieżący nr 48/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2017 opublikowanego dnia 03.11.2017 r., raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 10.04.2018 r., raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 26.06.2018 r. oraz raportu bieżącego nr (...) Czytaj dalej

2018
08.27

Raport bieżący nr 47/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 27.08.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2018
08.21

Raport półroczny P 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE:

Czytaj więcej >>

2018
08.17

Raport bieżący nr 46/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2017 opublikowanego dnia 03.11.2017 r., raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 10.04.2018 r. oraz raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 26.06.2018 r. niniejszym informuje, że w (...) Czytaj dalej