• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2019
01.31

Raport bieżący nr 7/2019

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2019 roku informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu (...) Czytaj dalej

2019
01.28

Raport bieżący nr 6/2019

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.01.2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 47/2019 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami Spółki, w (...) Czytaj dalej

2019
01.23

Raport bieżący nr 5/2019

Zarząd Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2019 w następujących datach:

Jednostkowy raport za I kwartał (...) Czytaj dalej

2019
01.21

Raport bieżący nr 4/2019

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 21.01.2019 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 21.01.2019 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent (...) Czytaj dalej

2019
01.18

Raport bieżący nr 3/2019

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.01.2019 r.

Emitent informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.01.2019 r. podjęło (...) Czytaj dalej

2019
01.18

Raport bieżący nr 2/2019

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18.01.2019 r.

Akcjonariusz: PATRO INVEST OÜ, Tallinn, Estonia
Liczba (...) Czytaj dalej

2018
12.31

Raport bieżący nr 94/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 88/2018, oraz nr 91/2018 w sprawie zawarcia przez Emitenta ze spółką ATLANTIS SE w Płocku _KRS 0000728463_ umowy pożyczki z dnia 14.12.2018 r. oraz zawarcia w dniu 19.12.2018 (...) Czytaj dalej

2018
12.28

Raport bieżący nr 92/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu ELKOP S.A. z ELKOP1 Polska Akciová společnost.

W łączeniu wezmą udział:

1. Spółka przejmująca – (...) Czytaj dalej

2018
12.19

Raport bieżący nr 91/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 88/2018 z dnia 14.12.2018 r. informuje, że w dniu 19.12.2018 r. pomiędzy Emitentem oraz spółką ATLANTIS SE w Płocku KRS 0000728463, zawarta została umowa przewłaszczenia nieruchomości (...) Czytaj dalej

2018
12.19

Raport bieżący nr 90/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.12.2018 r.

Załączniki: