• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2019
12.02

Raport bieżący nr 47/2019

Zarząd ELKOP SE w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 02.12.2019 r.
Akcjonariusz: PATRO INVEST OÜ, Tallinn, Estonia
Liczba (...) Czytaj dalej

2019
11.29

Raport kwartalny Q 3/2019

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do (...) Czytaj dalej

2019
11.18

Raport bieżący nr 45/2019

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 18.11.2019 r. Emitent zawarł ze spółką NOWY Wiatr Sp. z o.o. w Likwidacji z siedzibą w Płocku przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35 _KRS 0000636582_, umowę powiernictwa, której (...) Czytaj dalej

2019
11.18

Raport bieżący nr 44/2019

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 87/2018 z dnia 14.12.2018 r. informuje, że w dniu 18.11.2019 r. na mocy porozumienia zawartego ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w likwidacji w Płocku KRS 0000657016, NIP (...) Czytaj dalej

2019
11.05

Raport bieżący nr 42/2019

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 02 grudnia 2019 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku _09-402_ przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu (...) Czytaj dalej

2019
10.30

Raport bieżący nr 41/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 30.10.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2019
10.27

Raport bieżący nr 40/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 27.09.2019 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2019
09.26

Raport bieżący nr 39/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 26.09.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2019
09.20

Raport bieżący nr 38/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 20.09.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2019
09.20

Raport bieżący nr 37/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.09.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach (...) Czytaj dalej