• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2019
09.20

Raport bieżący nr 37/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.09.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach (...) Czytaj dalej

2019
09.20

Raport bieżący nr 36/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.09.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów (...) Czytaj dalej

2019
09.17

Raport bieżący nr 35/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 17.09.2019 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 180 _5819_ pod pozycją 47626 ukazało się na wniosek Emitenta ogłoszenie w trybie art. 456 § 1 k.s.h. celem przeprowadzenia postępowania (...) Czytaj dalej

2019
09.16

Raport półroczny P 2019

Czytaj więcej >>

2019
09.09

Raport bieżący nr 34/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 09.09.2019 r.

Załączniki:

2019
09.09

Raport bieżący nr 33/2019

Zarząd ELKOP SE w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 09.09.2019 r.

Akcjonariusz: PATRO INVEST OÜ, Tallinn, Estonia
Liczba (...) Czytaj dalej

2019
08.21

Raport bieżący nr 30/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2019 roku informuje, że niniejszym dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego – (...) Czytaj dalej

2019
08.19

Raport bieżący nr 29/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki pracami nad raportem okresowym za pierwsze półrocze 2019 roku, którego publikacja przewidziana została na dzień 23.08.2019 r., Zarząd Emitenta (...) Czytaj dalej

2019
08.12

Raport bieżący nr 28/2019

Zarząd ELKOP SE w Płocku w nawiązaniu do raportu nr 27/2019 niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 09 września 2019 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku _09-402_ przy ul. Padlewskiego (...) Czytaj dalej

2019
08.12

Raport bieżący nr 27/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.08.2019 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Patro Invest OÜ o zwołanie Walnego Zgromadzenia w trybie art. 400 § 1 ksh oraz umieszczenie
w jego porządku obrad następujących (...) Czytaj dalej