• Potencjał wzrostuObszary dużych szans rynkowych.
  • Inwestycja w nieruchomościWynajem powierchni biurowych, magazynowych.
  • Działalnosć developerskaBudowa i sprzedaż domów jednorodzinnych.
Potencjał wzrostu1 Inwestycja w nieruchomości2 Działalnosć developerska3
2020
01.29

Raport bieżący nr 4/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 6/2018 z dnia 07.03.2018 r., nr 29/2018 z dnia 25.06.2018 r. oraz nr 56/2018 z dnia 13 września 2018 r. niniejszym informuje, że w dniu 29.01.2020 r. podjął negocjacje w (...) Czytaj dalej

2020
01.29

Raport bieżący nr 3/2020

Zarząd Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2020 w następujących datach:
Jednostkowy raport za I kwartał (...) Czytaj dalej

2020
01.20

Raport bieżący nr 2/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 20.01.2020 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2020
01.14

Raport bieżący nr 1/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 14.01.2020 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2019
12.30

Raport bieżący nr 55/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 87/2018 z dnia 14.12.2018 r. informuje, że w dniu 30.12.2019 r., na mocy postanowień Umowy pożyczki pieniężnej zawartej
w dniu 14.12.2018 r. przez Emitenta jako (...) Czytaj dalej

2019
12.30

Raport bieżący nr 54/2019

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 30.12.2019 r. Emitent jako Pożyczkobiorca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką FON SE z siedzibą w Tallinie, Estonia _numer w rejestrze Ariregister Estonia: 14617916_ jako (...) Czytaj dalej

2019
12.24

Raport bieżący nr 53/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 23.12.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2019
12.20

Raport bieżący nr 52/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 19.12.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2019
12.20

Raport bieżący nr 51/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.12.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach (...) Czytaj dalej

2019
12.20

Raport bieżący nr 50/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.12.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów (...) Czytaj dalej