2021
04.19

Raport roczny R 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE:

Czytaj więcej >>

2021
03.11

Raport bieżący nr 8/2021

Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku w niniejszym informuje, że w dniu 11 marca 2021 r. Emitent zawarł ze spółką FON SE z siedzibą w Tallinie porozumienie do umowy przejęcia własności nieruchomości komercyjnej położonej w Poznaniu w zamian (...) Czytaj dalej

2021
02.24

Raport bieżący nr 7/2021

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 23.02.2021 r. do Spółki wpłynęły dwa powiadomienia o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanych (...) Czytaj dalej

2021
02.23

Raport bieżący nr 6/2021

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 22.02.2021 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2021
02.23

Raport bieżący nr 5/2021

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.02.2021 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie
w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o (...) Czytaj dalej

2021
02.23

Raport bieżący nr 4/2021

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.02.2021 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów (...) Czytaj dalej

2021
02.15

Raport bieżący nr 3/2021

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 15.02.2021 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2021
01.28

Uchwała Nr 74/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ELKOP SE

§ 1

Zarząd Giełdy (...) Czytaj dalej

2021
01.13

Raport bieżący nr 2/2021

Zarząd Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych
w roku 2021.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2021 w następujących datach:
Jednostkowy raport za I (...) Czytaj dalej

2021
01.12

Raport bieżący nr 1/2021

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje że w związku z połączeniem Emitenta oraz spółki DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku jako spółki przejmowanej o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 58/2020 z dnia 28.12.2020 r. (...) Czytaj dalej