2004
10.28

RB-W 25/2004

Raport dotyczy rezygnacji osoby nadzorujacej Emitenta (pełna treść w załączniku)
PPo art 81 ust.1 pkt.2 (...) Czytaj dalej

2004
10.28

RB-W 3/2004

Zgodnie z wymogami załącznika nr 3 do Regulaminu GPW w sprawie obowiązków informacyjnych emitentów papierów wartościowych będących na nieurzędowym rynku giełdowym Zarząd Spółki PEPW ELKOP przekazuje dp publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2004 (...) Czytaj dalej

2004
10.19

RB-W 24/2004

Zgodnie z Regulaminem korzystania z ESPI Spółka ELKOP, będąca na rynku urzzędowym zgłasza gotowość do korzystania z tego systemu .
§ 54 Regulaminu korzystania z ESPI oraz PPO art.81 ust.1 pkt 3 (...) Czytaj dalej