2005
02.11

UNI-PL 5/2005

Zarząd Spółki PEPW ELKOP podaje do publicznej wiadomosci informację dotycząca zmiany systemu notowań akcji Spółki.
Pełna treść w załączonym pliku.

Załączniki:

2005
02.10

Zgodnie z wymogami załącznika nr 3 do Regulaminu GPW w Warszawie S.A. w sprawiw obowiązków informacyjnych emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na nieurzędowym rynku giełdowym Zarząd Spółki PEPW ELKOP przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV (...) Czytaj dalej

2005
02.09

RB-W 4/2005

Zgodnie z PPO art.147 oraz Załącznikiem Nr 3 Regulaminu rynku nieurzędowego Giełdy § 4 ust.3 pkt.20 Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 8 lutego 2005 roku, że Pan Paweł Kalata wraz z podmiotem zależnym (...) Czytaj dalej