2005
05.24

UNI-PL 11/2005

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie informuje, że w dniu 20.05.2005 roku została zawarta znacząca dla emitenta umowa.Umowę zawarto z Przedsiębiorstwem Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug”z siedzibą w Katowicach.Przedmiotem umowy jest: (...) Czytaj dalej

2005
05.24

UNI-PL 10/2005

Zarząd Spółki w dacie przesłania raportu rocznego za 2004 rok przedstawia oświadczenie, dotyczące przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.Zarząd oświadcza, że stosuje zadady ładu korporacyjnego w brzmieniu, okreslonym przez Zarząd i Radę GPW w (...) Czytaj dalej

2005
05.24

Zgodnie z § 93 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji nieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 49, poz.463) Zarząd Spółki PEPW ELKOP przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za (...) Czytaj dalej

2005
05.19

UNI-PL 9/2005

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2005 roku, Zarząd Spółki PEPW ELKOP informuje, że Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za 2004 rok w dniu 24 maja 2005 (...) Czytaj dalej