2005
06.29

UNI-PL 17/2005

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Załączniki:

(...) Czytaj dalej

2005
06.29

UNI-PL 16/2005

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Załączniki:

(...) Czytaj dalej

2005
06.29

UNI-PL 15/2005

Pełna treść raportu wraz z podjętymi na ZWZA w dniu 28 czerwca 2005 roku uchwałami w załączonych plikach.

Załączniki:

2005
06.15

UNI-PL 14/2005

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2005 roku.
Projekty uchwał w załączonym (...) Czytaj dalej

2005
06.13

Raport skonsolidowany za rok 2004.

Załączniki:

2005
06.09

UNI-PL 13/2005

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2005 z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2005 roku, Zarząd Spółki PEPW ELKOP informuje,że Spółka przekaże do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny SA-RS za 2004 (...) Czytaj dalej

2005
06.01

UNI-PL 12/2005

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie informuje, że w dniu 28 czerwca 2005 roku o godz.10.00 odbędzie się w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.Tekst ogłoszenia wraz z porządkiem obrad zgromadzenia i proponowanymi zmianami do statutu (...) Czytaj dalej