2005
08.18

UNI-PL 21/2005

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie informuje, że w dniu 10 sierpnia 2005roku została zawarta znacząca dla emitenta umowa.Umowę zawarto z Kompanią Węglową S.A.- Kopalnią Węgla Kamiennego”Piast” z siedzibą w Bieruniu.
Przedmiotem umowy jest (...) Czytaj dalej

2005
08.02

UNI-PL 20/2005

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 01 sierpnia 2005 roku , że Pan Paweł Kalata wraz z podmiotem zależnym NIVA-INWEST Sp. z o.o. oraz osobami bliskimi posiada 104.957 szt akcji firmy ELKOP S.A., (...) Czytaj dalej