2006
04.27

Zgodnie z wymogami Regulaminu GPW w Warszawie S.A. w sprawie obowiązków informacyjnych emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki PEPW ELKOP przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy SA-Q za I kwartał 2006 roku.

Załączniki:

2006
04.24

UNI-PL 4/2006

Zarząd Spółki działając na podstawie § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 stycznia 2006 roku, niniejszym informuje, że w Spółce stosowane są zasady zawarte w dokumencie ” Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych w 2005 (...) Czytaj dalej

2006
04.18

Zgodnie z § 98 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.Nr 209 poz.1744) Zarząd Spółki PEPW ELKOP przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny (...) Czytaj dalej

2006
04.12

UNI-PL 3/2006

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2006 roku w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2006 roku, Zarząd Spółki PEPW ELKOP S.A.informuje, że Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za 2005 rok w dniu 18 maja 2005 roku. (...) Czytaj dalej