2006
06.30

UNI-PL 11/2006

Zarząd Spółki PEPW ELKOP informuje, o zmianie w składzie Rady Nadzorczej, która nastąpiła na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2006 roku.
W głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało Radę Nadzorczą VI kadencji w (...) Czytaj dalej

2006
06.30

UNI-PL 10/2006

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 30 czerwca 2006 roku.Jednocześnie informujemy, ze obrady WZA zostały przerwane i
będą (...) Czytaj dalej

2006
06.27

UNI-PL 9/2006

W ślad za raportem bieżącym nr 5/2006 dotyczącym Zgromadzenia Wierzycieli, w celu głosowania nad zawarciem układu z wierzycielami, Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości informację, że głosowanie Wierzycieli zostało odroczone na dzień 21 lipca 2006 (...) Czytaj dalej

2006
06.20

UNI-PL 8/2006

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2006 roku.

Załączniki:

2006
06.14

SA-RS /2005

Raport skonsolidowany za rok 2005.

Pliki (PDF) do pobrania poniżej.

Czytaj więcej >>

2006
06.12

UNI-PL 7/2006

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2006 roku w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2006 roku, Zarząd Spółki PEPW ELKOP S.A. informuje, że Spółka przekaże do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za 2005 rok w dniu 14 czerwca 2006 (...) Czytaj dalej

2006
06.07

UNI-PL 6/2006

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie informuje, że w dniu 30 czerwca 2006 roku o godz.10.00 odbędzie się w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

(...) Czytaj dalej