2006
07.27

UNI-PL 17/2006

Zarząd PEPW ELKOP S.A.w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % akcji i głosów na ZWZA ELKOP S.A. w dniu 30 czerwca 2006 roku oraz po ogłoszonej przerwie w dniu 26 lipca 2006 roku.
W zgromadzeniu 30 czerwca (...) Czytaj dalej

2006
07.27

UNI-PL 16/2006

Zarząd PEPW ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, Ze Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr VI/3/2006 w dniu 26 lipca 2006 roku powołała w skład Zarządu:
– Pana Czesława Koczorka- jako Prezesa Zarządu Spółki ELKOP S.A.
Pan Czesław Koczorek pełnił (...) Czytaj dalej

2006
07.26

UNI-PL 15/2006

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie informuje, że Rada Nadzorcza Uchwałą nr VI/1/2006 , w wyniku tajnego głosowania postanowiła powierzyć funkcje:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Tomasz Jochim
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Dorota (...) Czytaj dalej

2006
07.26

UNI-PL 14/2006

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 26 lipca 2006 roku (kontynuacja WZA po ogłoszonej przerwie w dniu 30 czerwca 2006 (...) Czytaj dalej

2006
07.24

UNI-PL 13/2006

W ślad za raportem nr 9/2006 dotyczącym Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad zawarciem układu z wierzycielami, Zarząd Spółki PEPW ELKOP przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 21 lipca 2006 roku układ z wierzycielami został (...) Czytaj dalej

2006
07.06

UNI-PL 12/2006

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu wykaz raportów podanych do publicznej wiadomości w 2005 roku.Jednocześnie informuje, iż wszystkie wskazane w wykazie informacje dostępne są w siedzibie Spółki.

Załączniki: