2006
08.30

UNI-PL 21/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 29 sierpnia,że od dnia 16.08.2006 r. do dnia 23.08.2006 r.Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. sprzedała ogółem 8.461 szt akcji PEPW ELKOP co stanowi 1,98 % kapitału (...) Czytaj dalej

2006
08.29

UNI-PL 20/2006

W dniu 28 sierpnia 2006 roku Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP otrzymał informację od prezesa Spółki Akcyjnej Elektrownie Wiatrowe (ELKOP posiada 30 % udziału ) ,że w dniu 1 sierpnia br ZE Koszalin odciął od krajowego systemu elektroenergetycznego farmę wiatrową w (...) Czytaj dalej

2006
08.23

UNI-PL 19/2006

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości informacje otrzymane w dniu 23.08.2006 roku, że:
– NIVA-INNWEST dokonała sprzedaży akcji ELKOP S.A. i posiada wraz z Pawłem Kalatą (członkiem Rady Nadzorczej) 61.455 sztuk akcji, (...) Czytaj dalej

2006
08.23

UNI-PL 18/2006

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 23.08.2006 roku, że Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zbyła 2.500 szt. akcji PEPW ELKOP S.A. co stanowi 0,59% kapitału zakładowego i ogólnej liczby (...) Czytaj dalej

2006
08.03

Zgodnie z wymogami Regulaminu GPW w Warszawie S.A. w sprawie obowiązków informacyjnych emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki PEPW ELKOP przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy SA-Q za II kwartał 2006 roku.

Załączniki: