2006
09.28

UNI-PL 43/2006

Zarząd PEPW ELKOP S.A. w Chorzowie informuje,że w dniu 25 października 2006 roku o godz.10.00 odbędzie się w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.Tekst ogłoszenia wraz z porządkiem obrad i proponowanymi zmianami do statutu przesyłamy w (...) Czytaj dalej

2006
09.28

UNI-PL 42/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 27 września 2006 roku,że Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. od dnia 12.09.2006 r. do dnia 21.09.2006 r. sprzedała ogółem 11 583 szt akcji PEPW ELKOP S.A. co stanowi (...) Czytaj dalej

2006
09.28

UNI-PL 41/2006

Zarząd PEPW ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 27 września 2006 roku, że Pan Piotr Płoskoń w dniach od 13 do 15 września 2006 roku sprzedał 7 330 szt akcji PEPW ELKOP S.A. i tym samym zmniejszył swój udział w kapitale akcyjnym (...) Czytaj dalej

2006
09.27

UNI-PL 40/2006

Zarząd PEPW ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 27 września 2006 roku, że Pan Bartosz Boszko będący członkiem Rady Nadzorczej ELKOP S.A. w dniu 26 września 2006 roku nabył 1594 szt akcji PEPW ELKOP S.A. i obecnie posiada 19 000 (...) Czytaj dalej

2006
09.25

UNI-PL 39/2006

Zarząd PEPW ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację,że postanowienie Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 12.09.2006 roku zatwierdzające układ z wierzycielami uprawomocniło się. (...) Czytaj dalej

2006
09.22

UNI-PL 38/2006

Zarząd PEPW ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości , że na wniosek akcjonariusza zostanie zwołane w dniu 25 października 2006 roku NWZA . Porządek obrad zostanie podany do publicznej wiadomości w ustawowym terminie. (...) Czytaj dalej

2006
09.20

UNI-PL 37/2006

Zarząd PEPW ELKOP SA w ślad za raportem nr 33/2006 podaje do publicznej wiadomości informację, że 19.09.2006 roku upłynął termin dla uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 12.09.2006 roku zatwierdzającego układ z wierzycielami i (...) Czytaj dalej

2006
09.19

UNI-PL 36/2006

Zarząd PEPW ELKOP S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 18 września 2006 roku, że od dnia 6 września 2006 roku do dnia 11 września 2006 roku Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. sprzedała ogółem 14 886 szt akcji PEPW ELKOP S.A. (...) Czytaj dalej

2006
09.14

UNI-PL 35/2006

Zarząd PEPW ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 13.09.2006 roku o zawarciu umowy handlowej w dniu 12 września 2006 pomiędzy Katowickim Holdingiem Węglowym SA KWK Wujek a PEPW ELKOP SA . Przedmiotem umowy jest dostarczenie prefabrykatu (...) Czytaj dalej

2006
09.13

UNI-PL 34/2006

Zarząd PEPW ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 13.09.2006 roku o zawarciu umowy handlowej w dniu 12 września 2006 roku pomiędzy NIVA – INWEST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a PEPW ELKOP SA . Przedmiotem umowy jest wykonanie (...) Czytaj dalej