2006
10.30

UNI-PL 52/2006

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie informuje, że Rada Nadzorcza Uchwałą nr VI/1/2006, w wyniku tajnego głosowania postanowiła powierzyć funkcje:
1.Przewodniczący Rady Nadzorczej- Piotr Zalitacz,
2.Z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej- Łukasz (...) Czytaj dalej

2006
10.26

UNI-PL 51/2006

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % akcji i głosów na NWZA w dniu 25 października 2006 roku.
W zgromadzeniu 25 października 2006 roku uczestniczyło 16 akcjonariuszy reprezentujacych (...) Czytaj dalej

2006
10.26

UNI-PL 50/2006

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt.21 pkt 22 oraz § 27 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 roku (Dz.U.Nr 209 poz.1744) Zarząd Spółki ELKOP S.A. informuje o zmianach w składzie Rady Nadzorczej, które nastąpiły na NWZA w dniu 25 października 2006 (...) Czytaj dalej

2006
10.26

UNI-PL 49/2006

Zgodnie z § 39 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd ELKOP S.A. podaje do wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne (...) Czytaj dalej

2006
10.25

UNI-PL 48/2006

Zgodnie z § 100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd PEPW ELKOP SA podaje do wiadomości , iż ulega zmianie termin przekazania raportu (...) Czytaj dalej

2006
10.17

UNI-PL 47/2006

Zarząd PEPW ELKOP podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 17 września 2006 roku o zawarciu umowy na usługę realizowaną w trybie zamówienia publicznego pomiędzy PEPW ELKOP SA a SIEMENS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie .
Przedmiotem umowy (...) Czytaj dalej

2006
10.16

UNI-PL 46/2006

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał , które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 października 2006 roku.

Załączniki:

2006
10.12

UNI-PL 45/2006

Zarząd PEPW ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 12.10.2006 roku o zawarciu umowy handlowej pomiędzy PEPW ELKOP SA , a Przedsiębiorstwem Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych PEMUG SA z siedzibą w Katowicach . (...) Czytaj dalej

2006
10.11

UNI-PL 44/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP podaje do publicznej wiadomości ,że w raporcie bieżącym nr 43/2006 dotyczącym porządku obrad NWZA w punkcie 10 ppkt 2 podano błędną informację odnośnie emisji akcji serii C.Prawidłowa treść punktu 10 ppkt 2 powinna brzmieć:
(...) Czytaj dalej