2006
11.30

UNI-PL 64/2006

Zarząd PEPW ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 30 listopada 2006 roku o zawarciu umowy handlowej pomiędzy PEPW ELKOP SA , a Przedsiębiorstwem Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych ” Pemug ” S.A. z (...) Czytaj dalej

2006
11.30

UNI-PL 63/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP w Chorzowie informuje , że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr VI/15/2006 z dnia 29 listopada 2006 roku powołała w skład Zarządu :
Pana Sławomira Olszewskiego – jako członka Zarządu Spółki ELKOP S.A.
Pan Sławomir (...) Czytaj dalej

2006
11.30

UNI-PL 62/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że w dniu 30 listopada br. wpłynął do spółki „Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” z dnia 29 listopada 2006 roku stwierdzający, że począwszy od dnia 5 grudnia 2006 roku (...) Czytaj dalej

2006
11.27

UNI-PL 61/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP w Chorzowie zgodnie z § 39 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu w dniu 20 grudnia 2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w (...) Czytaj dalej

2006
11.27

UNI-PL 60/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP w Chorzowie informuje, iż w dniu 22 listopada 2006 roku Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział XII Gospodarczy -Rejestru Zastawów wydał postanowienie nr KA.XII NsRejZa.16513/06/480 o wykreśleniu zastawu rejestrowego w wysokości 600.000 zł (...) Czytaj dalej

2006
11.24

Skonsolidowany raport kwartalny 3/2006

Załączniki:

2006
11.22

UNI-PL 59/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP w Chorzowie zgodnie z § 100 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w nawiązaniu do raportu (...) Czytaj dalej

2006
11.17

UNI-PL 58/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP w Chorzowie informuje , że w dniu 16 listopada 2006 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję nr PW/DIA/S/4525/7/2006 przedłużającą termin przekazania do publicznej wiadomości przez spółkę PEPW Elkop SA informacji okresowej w (...) Czytaj dalej

2006
11.14

UNI-PL 57/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP w Chorzowie informuje,iż w dniu 13 listopada 2006 roku została zawarta umowa o pełnienie funkcji Animatora Emitenta z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie.Warunki pełnienia funkcji Animatora Emitenta (...) Czytaj dalej

2006
11.14

UNI-PL 56/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP w Chorzowie informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego kwartalnego raportu (QSr) za III kwartał 2006 roku. Zgodnie § 98 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących (...) Czytaj dalej