2006
12.29

RB 73/2006

Zarząd Spółki ELKOP S.A. zgodnie z § 5 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (Dz.U. Nr 209 poz.1744) roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje do publicznej (...) Czytaj dalej

2006
12.22

RB 72/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 21 grudnia 2006 roku o zawarciu znaczącej umowy pomiędzy firmą ELPRO-7 Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu a ELKOP SA . Przedmiotem umowy jest wykonanie modernizacji układu (...) Czytaj dalej

2006
12.21

RB 71/2006

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy reprezentujacych co najmniej 5 % akcji i głosów na NWZA w dniu 20 grudnia 2006 roku.
W zgromadzeniu 20 grudnia 2006 roku uczestniczyło 9 akcjonariuszy reprezentujących ogółem 109 317 (...) Czytaj dalej

2006
12.21

RB-W 70/2006

Zgodnie z § 39 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd ELKOP S.A. podaje do wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne (...) Czytaj dalej

2006
12.13

RB 69/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP w Chorzowie informuje, ze w dniu 13 grudnia 2006 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Piotra Zalitacza , czlonka Rady Nadzorczej Spółki ,że w wyniku transakcji zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach sesji zwykłych nabył w (...) Czytaj dalej

2006
12.13

RB 68/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP w Chorzowie informuje,że w dniu 12 grudnia 2006 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. nr 183 poz.1538 ) od członka Rady Nadzorczej Spółki, o (...) Czytaj dalej

2006
12.12

UNI-PL 67/2006

Zarząd Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Przemysłu Węglowego ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu projekty uchwał skierowane pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. zwołanego na dzień 20 grudnia (...) Czytaj dalej

2006
12.11

UNI-PL 66/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 8 grudnia 2006 roku, iż Pan Krzysztof Konopka sprzedał 6 500 szt akcji ELKOP S.A. i po tej transakcji stan posiadania akcji wynosi 15 000 szt akcji co stanowi (...) Czytaj dalej

2006
12.01

UNI-PL 65/2006

Zarząd Spółki PEPW ELKOP SA informuje, iż Spółka zawarła umowę z Grupą Gumułka – Audyt Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach na wykonanie badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006 ( zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej (...) Czytaj dalej