2007
01.31

RB 10/2007

Zarząd PEPW ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 31 stycznia 2007 roku,że Pan Marian Boszko w dniu 29 stycznia 2007 roku zbył 1000 szt akcji ELKOP S.A. na sesji oraz 10 000 szt akcji ELKOP S.A. w transakcji pozasesyjnej.W wyniku tych (...) Czytaj dalej

2007
01.26

RB 3/2007

Zarząd PEPW ELKOP w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie informacji do raportu nr 3 z 2007 zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku.
Emitent przeniósł prawo własności na rzecz Pan Gustawa Brzyszcza , (...) Czytaj dalej

2007
01.19

RB 9/2007

Zarząd PEPW ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 18 stycznia 2007 roku o zawarciu dwóch znaczących umów.
Emitent zawarł dwie umowy z SIEMENS Spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Temat pierwszej umowy: Wykonanie zasilania (...) Czytaj dalej

2007
01.17

RB 8/2007

Zarząd PEPW ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 16 stycznia 2007 roku, że Pan Piotr Zalitacz-Członek Rady Nadzorczej w dniu 21 grudnia 2006 roku nabył 300 szt akcji spółki ELKOP po cenie 24,45 PLN.
Według wiedzy emitenta Pan (...) Czytaj dalej

2007
01.15

RB 7/2007

Zarząd PEPW ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację,że Pan Piotr Zalitacz-członek Rady Nadzorczej w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłych zbył w dniach 08.01.07-12.01.07 11 000 szt akcji emitenta z czego:
08.01.07- 1000 akcji po (...) Czytaj dalej

2007
01.12

RB 6/2007

Zarząd PEPW ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 11 stycznia 2007 roku, że Pani Małgorzata Rybak-Pierzyńska -członek Rady Nadzorczej emitenta w w yniku transakcji zawartych na GPW zbyła w dniach od 05.01.2007-10.01.2007 -16 062 szt akcji (...) Czytaj dalej

2007
01.12

RB 5/2007

Zarząd PEPW ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości terminy przesyłania przez Spółkę raportów okresowych w 2007 roku.
Rodzaje i terminy raportów:

1.Raporty kwartalne jednostkowe (SAQ):
– za IV kwartał 2006 roku – (...) Czytaj dalej

2007
01.11

RB 4/2007

Zarząd PEPW ELKOP S.A. w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości informację,że w dniu 10 stycznia 2007 roku została zawarta umowa pomiędzy emitentem a Przedsiębiorstwem Usługowo-Budowlanym WAKO Spółką Jawną z Krakowa.Przedmiotem umowy jest wykonanie instalacji (...) Czytaj dalej

2007
01.08

RB 3/2007

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP z siedzibą w Chorzowie podaje do publicznej informacji, że w dniu 5 stycznia 2007 roku zawarta została umowa sprzedaży akcji spółki zależnej pomiędzy emitentem a Panem Gustawem Brzyszcz, zamieszkałym w Niemczech.PEPW ELKOP S.A. sprzedał (...) Czytaj dalej

2007
01.05

RB 2/2007

Zarząd Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Przemysłu Węglowego ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie oświadcza, że na podstawie § 87 ust.1 i 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 (...) Czytaj dalej