2007
02.28

QS /2006

Załączniki:

2007
02.19

RB 14/2007

Zarząd ELKOP S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę do raportu bieżącego nr 14 z 2007 roku.
Podano dzień 12 marca 2007 r.jako dzień wymiany akcji, a powinno być 8 marca 2007 r.- dokonanie wymiany akcji. (...) Czytaj dalej

2007
02.16

RB 15/2007

Zarząd ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zmian w KRS Nr 0000176582 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydział VIII KRS z dnia 9 lutego 2007 roku:
1.Zmiana nazwy firmy:z Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu (...) Czytaj dalej

2007
02.16

RB 14/2007

Zarząd ELKOP S.A. informuje,że w dniu 15 lutego 2007 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Katowicach w sprawie rejestracji zmian struktury kapitału zakładowego spółki ELKOP S.A. (wydane w dniu 9.02.2007 )

Zmiana struktury kapitału wynika z podziału (...) Czytaj dalej

2007
02.12

RB 3/2007

Zarząd PEPW ELKOP S.A. w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości korektę do raportu bieżącego nr 3/2007.W treści raportu Emitent podał,że spółka Elektrownie Wiatrowe S.A. z siedzibą w Pieńkowie jest spółką zależną, a powinno być -spółką (...) Czytaj dalej

2007
02.12

Q /2006

Raport kwartalny (IV kw.).

Załączniki:

2007
02.08

RB 13/2007

Zarząd PEPW ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 7 lutego 2007 roku,że z dniem 24 stycznia 2007 roku została zawarta umowa pomiędzy PEPW ELKOP S.A. a Domem Maklerskim POLONIA NET S.A. z siedzibą w Krakowie.Emitent (...) Czytaj dalej

2007
02.05

RB 12/2007

Zarząd PEPW ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 2 lutego 2007 r.,że spółka zależna EL-EKO Systems S.A. z siedzibą w Chorzowie zawarła w dniu 20 grudnia 2006 roku umowę dzierżawy z Gamesa Energia Sp.z o.o. z (...) Czytaj dalej

2007
02.01

RB 11/2007

Zarząd PEPW ELKOP S.A. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku § 3 pkt.1 oraz pkt 2 podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 31 stycznia 2007 roku,że Członek Rady Nadzorczej ELKOP S.A. zbył w dniach 06-08.11.2006 (...) Czytaj dalej