2007
03.30

RB-W 27/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji określonych w art.56 ust.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazywanych do publicznej (...) Czytaj dalej

2007
03.23

RB 26/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 23 marca 2007 roku, że członek Rady Nadzorczej emitenta w wyniku transakcji na GPW w ramach sesji zwykłej w dniu 16 marca 2007 roku zbył 77100 sztuk akcji PE ELKOP S.A., z czego 686 akcji w (...) Czytaj dalej

2007
03.22

RB 25/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 21 marca 2007 roku,że członek Rady Nadzorczej emitenta w wyniku transakcji na GPW w ramach sesji zwykłej w dniu 16 marca 2007 roku zbył 61 100 sztuk akcji PE ELKOP S.A. po cenie 2,46 zł.
(...) Czytaj dalej

2007
03.21

RB 24/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 20 marca 2007 roku,że członek Rady Nadzorczej emitenta w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłej w dniu 6.03.2007 zbył 2 475 akcji PE ELKOP S.A., po cenie 51,00 zł.
(...) Czytaj dalej

2007
03.09

RB 23/2007

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację , że w dniu 8 marca 2007 roku została zawarta umowa pomiędzy Emitentem a MINTECH Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach . Przedmiotem umowy jest wykonanie robót elektromontażowych dla zadania: ” Rozbudowa (...) Czytaj dalej

2007
03.09

RB 22/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. pdaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 8 marca 2007 roku,że Pan Piotr Zalitacz -czlonek Rady Nadzorczej emitenta w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłych nabył w dniach 02.03.-07.03.2007 r. 1700 akcji spółki (...) Czytaj dalej

2007
03.08

RB 21/2007

Zarząd Przedsiębiorstwa Elektromontażowego ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 8 marca 2007 roku,że jedna z osób zarządzających emitenta w ramach sesji zwykłych zbyła w dniu 7 marca 2007 roku 735 sztuk akcji w cenie 47,60 zł.Przed (...) Czytaj dalej

2007
03.08

RB 20/2007

Zarząd ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 7 marca 2007 roku, że Zarząd KDPW S.A. postanowil zarejestrować w dniu 15 marca 2007 roku 5.551.000 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Przedsiębiorstwo (...) Czytaj dalej

2007
03.08

RB 19/2007

W związku z przeprowadzonym w dniu 8 marca 2007 roku splitem akcji spółki ELKOP S.A., Zarząd ELKOP S.A. podaje do wiadomości aktualną ilość akcji i głosów oraz wykaz akcjonariuszy posiadających pakiety akcji uprawniających do wykonywania ponad 5 % (...) Czytaj dalej

2007
03.07

RB 18/2007

Zarząd Przedsiębiorstwa Elektromontażowego ELKOP S.A. zgodnie z art.54 ust.3 Ustawy o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2005 roku informuje, że w dniu 6 marca 2007 roku podjął uchwalę nr 2/2007/V w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B oraz przeznaczenia (...) Czytaj dalej