2007
04.25

RS

Skonsolidowany raport roczny za 2004r.

Załączniki:

2007
04.20

RB 34/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 kwietnia 2007roku emitent opublikuje dane finansowe skonsolidowane dotyczące okresu od 01.01.2004-31.12.2004 w związku ze złożeniem prospektu emisyjnego do KNF.
Publikacja danych finansowych wynika z (...) Czytaj dalej

2007
04.20

RB 33/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (Emitent) informuje:
W dniu 19 kwietnia 2007 roku został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną, w ramach której Emitent zamierza wyemitować 5.551.000 akcji (...) Czytaj dalej

2007
04.20

RS

Skonsolidowany raport roczny za 2006r.

Załączniki:

2007
04.18

RB 32/2007

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2007 w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2007 roku Zarząd PE ELKOP S.A. informuje,że emitent przekaże do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny RS za 2006 rok w dniu 20 kwietnia 2007 roku. (...) Czytaj dalej

2007
04.13

RB 31/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 13 kwietnia 2007 roku umowy pomiedzy PE ELKOP S.A. a Grupą Gumułka – Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
Temat umowy: Badanie oraz wydanie opinii o historycznych danych (...) Czytaj dalej

2007
04.11

RB 30/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości korektę do raportu rocznego za 2006 rok.
W części Wybrane dane finansowe, pozycja Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów w 2005 roku wyniosła 5 343 tys.zł a podano – 5 343 (...) Czytaj dalej

2007
04.10

Raport roczny 2006

Załączniki:

2007
04.06

RB 29/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 5 kwietnia 2007 roku,że Członek Rady Nadzorczej emitenta w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłej w dniu 30.03.2007 zbył 10 000 szt akcji PE ELKOP S.A. po cenie 6,20 zł , (...) Czytaj dalej

2007
04.03

RB 28/2007

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2007 w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2007 roku Zarząd PE ELKOP S.A. informuje,że emitent przekaże do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za 2006 rok w dniu 10 kwietnia 2007 roku. (...) Czytaj dalej